Stylizacji paznokci, manicure. Kursy i szkolenia online – Stylstudio.eu

Aspekty prawne

Lekcja 2 Aspekty prawne zabiegów kosmetycznych wykonywanych przez Kosmetyczkę i Kosmetologa. Kosmetyczka, Kosmetolog, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe. Regulacje dotyczące zawodu kosmetyczki i pokrewni możemy znaleźć w Rozpo­rządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. poz. 1145  w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.   Klasyfikacja...

Czytaj więcej

Dziennik ustaw

Lekcja 1. Osoby pracujące na stanowisku Instruktora praktycznej nauki zawodu bezwzględnie powinny przestrzegać Dziennik Ustaw i Rozporządzenia. 1). Dziennik Ustaw – Dz.U. z 2017r. nr 0, poz. 59, 949. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe. 2). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014r.wsprawie klasyfikacji zawodów i specjalności...

Czytaj więcej