Stylizacji paznokci, manicure. Kursy i szkolenia online – Stylstudio.eu

Cel szkolenia

Definicja – celu szkolenia Szkolenie jest składową procesu rozwoju zasobów ludzkich. Jego celem jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji, które są niezbędne do właściwej realizacji zadań, zaspokojenia potrzeb personalnych organizacji, a także poszerzają horyzonty na bieżącym stanowisku pracy. Dzisiejsze czasy wymagają od pracowników dodatkowego przeszkolenia, tak by rozwijał potrzebną wiedzę na...

Czytaj więcej

Metodyka

Metody nauczania osób dorosłych. W całej historii kształcenia i wychowania nieustannie poszukujemy najlepszych i najbardziej efektywnych metod nauczania. Na początku było to nauczanie naturalne oparte na naśladownictwie i obserwacji ludzi starszych (doświadczonych). Przez następne etapy, takie jak metody słowne, dialogowe, dotarliśmy do obecnych czasów. Metoda (methodos — z greckiego droga, sposób...

Czytaj więcej

Podstawy psychologii

Psychologia – typy osobowości.   Wyróżniamy 4 typy osobowości wg Florence Littauer. Florence Littauer w swojej książce „Osobowość plus” wyróżnia cztery podstawowe typy osobowości i daje prostą instrukcję postępowania z nimi. Znajomość cech charakterystycznych dla każdego z nich pomoże w codziennej pracy i zrozumieniu potrzeb i zachowań współpracowników, szefa, klientów. Umiejętność rozpoznawania komunikatów,...

Czytaj więcej

Dziennik Zajęć

Dziennik Zajęć     Kurs   …………………………………………………………………………………. (należy wpisać nazwę kursu)                                                                              Ilość godzin przewidziana na realizację zajęć: …………………………………………. (należy wpisać ilość godzin kursu)      Prowadzący:     ……………………..…………………………….                                                                                                      (należy wpisać imię i nazwisko instruktora)   Cel kursu:   Celem kursu jest przygotowanie do wykonywania (należy wpisać nazwę kursu) dla tych osób, które chcą podjąć pracę w salonach kosmetycznych w zakresie (należy wpisać nazwę kursu).   Rozkład...

Czytaj więcej

Wskazówki dla osób ubiegających się o tytuł Instruktora

Wskazówki dla osób ubiegających się o tytuł Instruktora Osoby ubiegające się o tytuł Instruktora powinny wykazać się przede wszystkim kompleksową wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami praktycznymi z danej dziedziny. Fotografie powinny przedstawiać dokładnie wykonanie danego zabiegu. Nie będą oceniane prace, które są niekompletne fotografie wykonane w sposób uniemożliwiający ocenę np. wykonane przy złym...

Czytaj więcej

Klauzula informacyjna dla uczestnika kursu

Klauzula informacyjna dla Uczestnika Kursu  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: (nazwa firmy)………………………………………………………………………………………………………………………….. (adres)…………………………………………………………………………………………………………………………………….. (adres e-mail)………………………………………………………………………………………………………………………….. (telefon): ……………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: zorganizowania i przeprowadzenia kształcenia, dokształcania lub/i doskonalenia w formach kursowych, udostępniania Państwu materiałów i pomocy naukowych, udostępniania Państwu materiałów informacyjnych i promocyjnych, uzyskania imiennego certyfikatu ukończenia kursu, ogólnego rejestrowania przebiegu kursu (zdjęcia lub/i wideo)...

Czytaj więcej