Kurs online Instruktor Przedłużania rzęs

499.00 

WAŻNE KLIKNIJ W LINK PONIŻEJ ZANIM KUPISZ KURS ONLINE

KROK PO KROKU JAK KORZYSTAĆ Z KURSÓW ONLINE

Kurs online Instruktor Przedłużania Rzęs z certyfikatem i zaświadczeniem na druku MEN

Kurs został przygotowanych przez Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego ”STYL – STUDIO” w łodzi, która działa w oparciu o poniższe dokumenty:
Wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych pod numerem ewidencyjnym:
EKF-VI- 4320- 8-p.n./2002

• Wpis do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO):
nr 53191

• Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w łodzi pod numerem ewidencyjnym: 2.10/00020/2004

Prowadzimy profesjonalne KURSY STACJONARNE ORAZ KURSY ONLINE z zakresu kosmetyki, stylizacji rzęs, wizażu, makijażu, stylizacji paznokci, kursy instruktorskie.

Korzyści dla użytkownika:

 • Po zaliczonym Teście sprawdzającym wiedzę z Kursu Instruktor Przedłużania Rzęs po zaliczeniu min. 60% poprawnie udzielonych odpowiedzi.
 • Na koniec kursu uczestnik otrzymuje Certyfikat i Zaświadczenie MEN oraz Legitymację Instruktora Przedłużania Rzęs.
 • Wystawione w/w dokumenty potwierdzają nabytą wiedzę i umiejętności.
 • Ukończenie kursu umożliwia podjęcie pracy w zawodzie.
 • Uzyskane dokumenty upoważniają do prowadzenia zajęć z dziedziny kosmetyki na stanowisku Instruktor Przedłużania Rzęs.

Cel szkolenia:

 • Celem kursu jest przygotowanie Kursantki do samodzielnego prowadzenia szkoleń
  z dziedziny stylizacji paznokci na stanowisku Instruktora Przedłużania Rzęs.

W razie pytań oraz wątpliwości bezpłatne konsultacje drogą e – mail: biuro@stylstudio.pl

Podstawowe wymagania dla osób ubiegających się na Instruktora Przedłużania Rzęs:

 • Osoba ma ukończone 18 lat.
 • Osoba ma wykształcenie średnie/wyższe.(Należy przesłać skan dokumentu ze zdjęciem).
 • Osoba jest sumienna i odpowiedzialna.
 • Osoba potrafi przekazać wiedzę w sposób zrozumiały.
 • Osoba posiada łatwość w nawiązywaniu kontaktów w grupie.
 • Osoba posiada umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • Osoba posiada podstawową wiedzę i doświadczenie z dziedziny kosmetyki.

PO ZAKUPIE KURSU OTRZYMUJESZ:

 • Szkolenie przez Internet, które odbywa się w 100% online.
 • Materiały szkoleniowe, które dostępne są na platformie edukacyjnej.
 • Test sprawdzający wiedzę, który dostępny jest na platformie edukacyjnej.
 • Dokumenty wydane przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego „STYL – STUDIO”
 • Certyfikat i Zaświadczenie MEN.
 • Zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).
 • Na dokumentach nie ma adnotacji, że Kurs odbył się online.
 • Wzory wydawanych dokumentów: Certyfikat i Zaświadczenie na druku MEN oraz Legitymację Instruktora Przedłużania Rzęs.

Uwaga!!!

Kurs nie jest objęty promocją 3 + 1 gratis.

Wzory wydawanych dokumentów:
Na dokumentach nie ma adnotacji, że Kurs odbył się online.

 

Opis

Kurs online Instruktor Przedłużania Rzęs

Elementy szkolenia:

 • Konspekty edukacyjne.
 • Test sprawdzający wiedzę.
 • Pozytywnie zaliczony test (min. 60% poprawnych odpowiedzi) generuje Certyfikat (j. polski i j. angielski) z Twoim imieniem i nazwiskiem – plik pdf do pobrania na dysk i wydrukowania.
 • Wystawiamy Zaświadczenia na druku MEN, które są honorowane.
 • Zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).
 • Wystawiamy Legitymację Instruktora Przedłużania Rzęs.
 • Kurs jest dostępny przez 180 dni od daty zakupu, po tym czasie wygasa możliwość nauki.

Opłata za wystawienie dokumentów wynosi:

 • Zaświadczenie na druku MEN należy przesłać pocztą e-mail wygenerowany certyfikat wystawiany jest wyłącznie w języku polskim, opłata za zaświadczenie MEN wynosi 15 zł. + koszt przesyłki list polecony 7,50 zł. w Polsce, 20,00 zł. do krajów Europejskich.
 • Certyfikat z oryginalnym Hologramem należy przesłać pocztą e-mail wygenerowany certyfikat wystawiany jest w języku polskim i w języku angielskim, opłata za 1 certyfikat z hologramem wynosi 15 zł. + koszt przesyłki list polecony 7,50 zł. w Polsce, 20,00 zł. do krajów Europejskich.
 • Legitymacja Instruktora Przedłużania Rzęs należy przesłać pocztą e-mail wygenerowany certyfikat, opłata za Legitymację Instruktora Przedłużania Rzęs wynosi 30 zł. + koszt przesyłki list polecony 7,50 zł. w Polsce, 20,00 zł. do krajów Europejskich.
 • Opłata za przesyłkę jest jedna bez względu na ilość wysyłanych dokumentów.

Program szkolenia:

 • Aspekty prawne, Dzienniki Ustaw i Rozporządzenia.
 • Podstawy psychologii i pedagogiki.
 • Metodyka nauczania.
 • Podstawowe zagadnienia z prowadzonego szkolenia.
 • Przedstawienie celu, programu szkolenia.
 • Opracowanie konspektów edukacyjnych.
 • Specyfika pracy w gabinecie kosmetycznym.
 • Przestrzeganie zasad BHP w salonie kosmetycznym.
 • Opracowanie techniki wykonania z wybranego tematu kursu.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z wybranego tematu.
 • Osiągniecie celu w procesie nauczania.

Forma zaliczenia egzaminu na Instruktora Przedłużania Rzęs:
Wskazówki dla osób ubiegających się o tytuł Instruktora

 • Pozytywnie zaliczony test min. 60% poprawnych udzielonych odpowiedzi na platformie edukacyjnej.
 • Przesłanie filmów z wykonania na modelkach z 2 następujących tematów:
 • Przedłużanie rzęs metodą 1:1.
 • Przedłużanie rzęs metodą objętościową 2D – 8D.
 • Należy przesłać filmy z w/w tematów z pokazanym efektem zabiegu przed w trakcie i po wykonaniu.
 • Zabieg wykonujemy na modelkach (Osoba wykonująca zabieg powinna być widoczna na filmie).
 • Należy podać link do filmów lub przesłać drogą e – mail: biuro@stylstudio.pl
 • Należy przesłać konspekt edukacyjny – technika wykonania z w/w tematów drogą e – mail: biuro@stylstudio.pl
 • Materiały na zaliczenie egzaminu należy przesłać w jednej wiadomości drogą e – mail:biuro@stylstudio.pl
 • Po pozytywnym zaliczeniu oraz sprawdzenia efektów kształcenia, osoba zdobywa tytuł Instruktora Przedłużania Rzęs.
 • Na koniec kursu uczestnik otrzymuje Certyfikat i Zaświadczenie MEN oraz Legitymację Instruktora Przedłużania Rzęs.

W razie pytań oraz wątpliwości bezpłatne konsultacje drogą e – mail: biuro@stylstudio.pl

Uwaga:  Program szkoleń jest programem autorskim, stanowi własność intelektualną Placówki Kształcenia Ustawicznego „STYL – STUDIO” i jako taki podlega ochronie zgodnie z ustawą o „Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania części lub całości tekstu programów szkoleniowych i opisów.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.