Wskazówki dla osób ubiegających się o tytuł Instruktora

Osoby ubiegające się o tytuł Instruktora powinny wykazać się przede wszystkim kompleksową wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami praktycznymi z danej dziedziny. Wiedza powinna być przedstawiona w języku polskim w sposób przejrzysty i czytelny, z zachowaniem zasad pisowni pod względem gramatyki, ortografii, interpunkcji oraz stylistyki wypowiedzi. Filmy instruktażowe powinny przedstawiać wykonanie danego zabiegu w taki sposób, aby wszystkie elementy wykonania były dokładnie widoczne.

Nie będą oceniane prace, które są niekompletne, nie zawierają podstawowej wiedzy – tworzonej według wytycznych oraz filmy nagrywane w sposób uniemożliwiający ocenę: różnego rodzaju filtry, przyspieszenia, zasłanianie pracy głową, ręką, złe oświetlenie, itp.

Wytyczne (wskazówki) dotyczące tworzenia konspektów edukacyjnych oraz filmów instruktażowych dla osób ubiegających się o tytuł Instruktora z danej dziedziny.

Konspekty edukacyjne powinny zawierać
(w zależności od podejmowanego tematu):

 • anatomię – przedstawioną za pomocą opisu oraz rysunków;
 • elementy dermatologii – najczęściej spotykane zmiany;
 • przeciwwskazania do zabiegu;
 • charakterystykę danego zabiegu – na czym polega, efekty, itp.;
 • przedstawienie omawianego zagadnienia za pomocą kompleksowych opisów, rysunków, itd.;
 • technikę wykonania – krok po kroku sposób wykonywanych czynności z uwzględnieniem zastosowanych produktów i akcesoriów;
 • zasady higieny w gabinecie kosmetycznym;
 • przygotowanie stanowiska pracy;
 • przygotowanie kosmetyczki/stylistki do zabiegu;
 • przygotowanie klientki do zabiegu.

Konspekt edukacyjny powinien wyczerpująco przedstawiać wiedzę teoretyczną z danego tematu w taki sposób, aby odbiorca treści był w stanie zrozumieć podstawy oraz specyfikę wykonywanego zabiegu.

Filmy instruktażowe powinny być przygotowane w następujący sposób:

 • przedstawienie osoby wykonującej zabieg;
 • wykonywanie wszystkich zabiegów na modelce (prace wykonywane na sobie nie będą oceniane);
 • ustawienie kamery w taki sposób, aby wykonywanej pracy nie zasłaniać ręką ani głową;
 • usytuowanie kamery w takiej odległości, aby dokładnie widoczne były wykonywane czynności;
 • odpowiednie ustawienie światła, które nie może uniemożliwiać widoczności wykonywanej pracy;
 • nagrania nie mogą być w przyspieszeniu lub po korekcie różnego rodzaju filtrami;
 • zabiegi można podzielić na etapy, jeśli nie ma możliwości nagrania całego filmu.

Film instruktażowy powinien przedstawiać dokładne wykonanie czynności przy danym zabiegu. Praca powinna być zaprezentowana w przejrzysty sposób tak, aby odbiorca względem przedstawionego instruktażu był w stanie powielić wykonywane czynności.

Fotografie wykonanych zabiegów powinny być wykonane z bliska, na jednolitym tle, z odpowiednią ostrością. Fotografie należy odpowiednio podpisać. Fotografie paznokci powinny być wykonane z trzech widoków: widok z góry, z widok z boku, widok z przodu.

Prosimy o przesyłanie w jednej wiadomości mailowej konspektu edukacyjnego oraz filmów instruktażowych. Uprzejmie prosimy również, aby wiadomości mailowe były podpisane imieniem oraz nazwiskiem.