logo circle black

 

KONSPEKT EDUKACYJNY

 

Kurs jak napisać skuteczny list motywacyjny

Dobrze napisany list motywacyjny jest tak samo ważny, jak dobrze przygotowane CV.

Szansę na powodzenie daje tylko profesjonalne przygotowanie obu tych dokumentów.

Reguły pisania listów motywacyjnych są mniej rygorystyczne niż reguły przygotowywania CV.
Ma on bowiem bardziej osobistą formę i daje dużo większe możliwości zaprezentowania siebie, przekazania przyszłemu pracodawcy informacji istotnych z punktu widzenia kandydata.

Pisząc list motywacyjny trzeba jednak cały czas pamiętać, że stanowi on całość z naszym CV. Nie powinien on zatem powtarzać informacji w nim zawartych, a tym bardziej nie jest to jego opisowa wersja. Warto pamiętać, że osoby odpowiedzialne za rekrutacje mają duże doświadczenie w “czytaniu” CV i wyławianiu w nich istotnych informacji. Dlatego powtarzanie ich w liście motywacyjnym nie ma sensu, co więcej, może wzbudzić irytację osoby czytającej i przekonanie o stracie czasu.

List motywacyjny stwarza natomiast możliwość przekazania przyszłemu pracodawcy dodatkowych informacji, których nie sposób zawrzeć w CV. A zatem warto napisać w nim dlaczego ubiegamy się o dane stanowisko – nie powinny to być jednak informacje typu “zawsze interesowała mnie praca w charakterze…”. Nie zawiera ona bowiem żadnego ładunku wiadomości, przecież gdyby oferta nie była interesująca, nie aplikowalibyśmy na nie. Warto natomiast napisać dlaczego(!) zawsze interesowała nas praca na takim stanowisku. Co, z naszego punktu widzenia, jest w niej najciekawsze, jakie nasze cechy okażą się najbardziej przydatne, dlaczego decydujemy się aplikować do danej firmy.

Wbrew pozorom nie każda oferta pracy, nawet na podobne stanowisko, jest taka sama. I warto uwypuklić tę różnicę, która okazuje się ciekawa z naszego punktu widzenia. Może to być profil samej firmy – jedni cenią sobie pracę w niewielkiej organizacji, drudzy planują karierę w środowisku międzynarodowym. Także motywacja do pracy na określonym stanowisku może być różna, każdy ma inne priorytety i co innego powoduje, że decyduje się na karierę w danej branży i na danym stanowisku. Są to te cechy, które nas charakteryzują i warto pokrótce przedstawić je przyszłemu pracodawcy.

Mówiąc w skrócie – CV pozwala zweryfikować przygotowanie zawodowe kandydata i jego zgodność z profilem pracownika na danym stanowisku. Weryfikację taką przechodzi jednak wielu kandydatów i na tym etapie niczym się oni nie różnią. To dopiero list motywacyjny buduje nasz obraz, zastanówmy się zatem do ważnego chcielibyśmy przekazać przyszłemu pracodawcy.

List motywacyjny może zatem odpowiadać na następujące pytania:

  • dlaczego wybraliśmy daną drogę zawodową,
  • dlaczego właśnie to ogłoszenie zwróciło naszą uwagę,
  • dlaczego z daną firmą chcielibyśmy związać nasza zawodową przyszłość,
  • na jakie elementy naszego przygotowania zawodowego i osobowości chcielibyśmy zwrócić pracodawcy szczególną uwagę.

 

Warto także pamiętać by list motywacyjny nie był pisany “na siłę”. Jeżeli uznajemy, że nie ma wielu informacji, które chcemy w nim zawrzeć, nie ma sensu sztuczne zwiększanie jego objętości. Osoby odpowiedzialne za rekrutację czytają codziennie dziesiątki listów motywacyjnych i po pierwszym zdaniu orientują się czy list warto czytać do końca, czy jest to tylko, niepotrzebnie “rozpompowana”, standardowa treść.

List motywacyjny, podobnie jak CV, musi być napisany czytelną czcionką i mieć przejrzystą strukturę. Jeżeli wysyłamy dokumenty w formie “papierowej”, zarówno papier, jak i jakość wydruku nie mogą budzić zastrzeżeń. W takiej formie list należy własnoręcznie podpisać.

Nie zapomnijmy także o zawarciu w nagłówku swoich danych osobowych, a w pierwszym zdaniu dokładnego określenia, jakiej oferty list dotyczy. List nie musi był długi, standardowo to 1-2 strony, przy czym trzeba pamiętać, że im dłuższy, tym więcej informacji musi zawierać i być bardziej wartościowy merytorycznie.

Uwaga:
Program szkoleń jest programem autorskim, stanowi własność intelektualną Placówki Kształcenia Ustawicznego „STYL – STUDIO” i jako taki podlega ochronie zgodnie z ustawą o „Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakaz kopiowania części lub całości konspektu edukacyjnego.


Opracowała mgr Katarzyna Kaleta