logo circle black

 

KONSPEKT EDUKACYJNY

 

Kurs jak napisać skuteczny list motywacyjny

List motywacyjny

 • Jeśli w ogłoszeniu jest napisane: „ proszę przesłać dokumenty aplikacyjne” lub „ aplikację” to znaczy, że ogłoszeniodawca ma namyśli przynajmniej CV i list motywacyjny.
 • Drugim dokumentem aplikacyjnym jest to list motywacyjny.
 • Jest odpowiedzią na ogłoszenie i szansą na utwierdzenie pracodawcy we właściwym wyborze Twojej osoby.


Podstawowe cele listu motywacyjnego to:

 • Rozbudowa tych elementów życiorysu CV, które są dla pracodawcy najbardziej istotne w kontekście oferowanego stanowiska pracy.
 • Przekonanie pracodawcy, że zatrudniając kandydata firma pozyska wykwalifikowanego i pożądanego pracownika.


Konstrukcja i zasady przygotowania listu

 • Dokładne przestudiowanie oferty i określonych w niej wymagań.
 • List pisze się zawsze w pierwszej osobie.
 • Cały list powinien zmieścić się na stronie A4.
 • List powinien charakteryzować się jasnym i klarownym językiem.
 • Właściwie rozplanowanym tekstem i niezbyt wymyślną czcionką.
 • Zastosuj tę samą czcionkę, co w CV.
 • Zamień plik na PDF. Plik Word może źle się wyświetlać na komputerze rekrutera, jeśli będzie miał inną wersję programu.
 • W liście nie używamy skrótów, nie zawsze są czytelne.
 • Jeżeli znamy imię i nazwisko osoby, która odpowiedzialna jest za przebieg rekrutacji to wskazane jest imienne zaadresowanie listu wraz ze stanowiskiem tej osoby.
 • Wpisanie pełnej nazwy i adresu firmy, oraz nazwę stanowiska.
 • Powołanie się na źródło informacji o ofercie.
 • Uzasadnienie zainteresowania daną firmą i udzielenia odpowiedzi:
 • „ Dlaczego chcę u państwa podjąć pracę”.
 • Używanie patetycznych i wytartych sloganów typu: „ponieważ to znana i znacząca firma” itp.
 • Nie przekonują pracodawcę, wręcz zniechęcają.
 • Zaakcentować swoją przydatność pod katem profilu zawodowego lub branży.
 • Najistotniejsze treści należy dobitnie zaakcentować wytłuścić, lub podkreślić.
 • Na zakończenie listu należy poprosić o zaproszenie i wyznaczenie terminu rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Należy pamiętać o własnoręcznym podpisie i zeskanowaniu wysyłając w formie elektronicznej.


Najczęściej popełniane błędy:

 • Korzystanie z gotowych wzorów, list ma wyrażać TWOJĄ motywację.
 • Kopiowanie, powielanie listu motywacyjnego.
 • Brak inwencji i indywidualnego podejścia do pracodawcy.
 • Chybiona argumentacja w uzasadnieniu gotowości podjęcia pracy w danej firmie.
 • Nadużywanie zwrotu: Chciałbym się rozwinąć.
 • Brak pełnej nazwy i adresu pracodawcy.
 • Niedostosowanie do specyfiki konkretnej firmy, stanowiska i wymagań zawartych w ofercie.
 • Błędy w nazwach.
 • Błędy literowe.
 • Brak spójności z CV.
 • Mało przejrzysta forma graficzna.
 • Zbytnia skromność w opisywaniu swojej kandydatury.
 • Przesadny opis zalet nie poparte faktami.
 • Używanie nieprecyzyjnych określeń typu: „ kiedyś”, „ jakiś”.


Życzę, zatem własnej inwencji twórczej, osobistych argumentów i sformułowań.

Gwarantuję, że autentyczność i szczerość najlepiej do pracodawcy przemówią.

Powodzenia!

Uwaga:
Program szkoleń jest programem autorskim, stanowi własność intelektualną Placówki Kształcenia Ustawicznego „STYL – STUDIO” i jako taki podlega ochronie zgodnie z ustawą o „Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakaz kopiowania części lub całości konspektu edukacyjnego.


Opracowała mgr Katarzyna Kaleta