19 listopada, to szalenie ważna data w kalendarzu, obok której nie można przejść obojętnie. To Światowy Dzień Przedsiębiorczości Kobiet i jednocześnie największa na świecie inicjatywa na rzecz promocji przedsiębiorczości kobiet. Obchodzony jest w 144 krajach na świecie, w tym również w Polsce. Misją Światowego Dnia Przedsiębiorczości Kobiet jest wspieranie oraz promowanie kobiet, które swoją postawą zaprezentowały, że nowe kompetencje są kluczem do sukcesu. Przede wszystkim poprzez mobilizowanie oraz angażowanie kobiet, jak i mężczyzn do bezinteresownego dzielenia się swoim czasem, wiedzą, umiejętnościami oraz doświadczeniami.

Nowe kompetencje kluczem do sukcesu? 

Jak wynika z raportu Woman Update Raport, znaczna część kobiet odczuwa bezsilność zawodową, ponieważ co piąta kobieta jest niezadowolona ze swojej obecnej pracy. Przyglądając się bardziej szczegółowo, w tej grupie jest ponad 8% kobiet, które pomimo niezadowolenia z obecnej pracy, niestety nie ma pomysłu na jej zmianę. W dodatku, 7% kobiet nie widzi realnych szans na zmianę pracy w najbliższej przyszłości.
Głównym hamulcem utrudniającym podjęcie decyzji o zmianie zatrudnienia jest strach przed zmianą. Ten czynnik wskazuje niemal jedna trzecia kobiet. Mimo ogromnej pracy wykonywanej przez kobiety każdego dnia, równie dotkliwym hamulcem powstrzymującym przed dążeniem do polepszenia sytuacji zawodowej, jest brak wiary w siebie. Kolejnymi barierami, z którymi Polki mierzą się na rynku pracy, są: brak czasu, zmęczenie oraz przeciążenie codziennymi obowiązkami. Realnym hamulcem, z którym większość nie zdaje sobie zwykle sprawy, są wewnętrzne przekonania. I tu możemy dostrzec pewien paradoks: mimo tytanicznej pracy, kobiety nadal wątpią w swoje możliwości i drzemiącą w nich wewnętrzną siłę.

Jakie możemy wprowadzić działania wspierające? 

Lista jest długa, jednak wśród nich można wyróżnić zaangażowanie interesariuszy: biznesu, samorządów, organizacji pozarządowych i władz. Poza tym nieocenione będzie wsparcie mężczyzn. Istotnym działaniem wspierającym, jest promocja lifelong learning, czyli idea całożyciowego uczenia się. Lifelong learning zwykle następuje po latach edukacji formalnej, a motorem zachęcającym do dalszego kształcenia, są najczęściej doświadczenia życiowe. Powodami uczenia się przez całe życie są zwykle: rozwój osobisty i rozwój zawodowy, które ściśle się ze sobą wiążą. Bowiem rozwój osobisty może znacznie poprawić możliwości zatrudnienia, ale i rozwój zawodowy umożliwia rozwój osobisty. W dobie powszechnej cyfryzacji, idea lifelong learning jest dostępna niemal na wyciagnięcie ręki. Osoby, które pragną podążać z duchem czasu, poszerzać swoje kompetencje oraz zdobywać nową wiedzę i umiejętności, mogą korzystać z różnego rodzaju kursów i szkoleń online.
W Styl-Studio wspieramy kobiety, które chcą sięgać po swoje marzenia, a nasze kursantki każdego dnia udowadniają nam, że niemożliwe nie istnieje. Jeśli Twoim marzeniem jest, by zaistnieć w branży beauty, zacznij już dziś. Zdobądź niezbędną wiedzę dzięki kursom online w Styl-Studio i działaj. Kursy online są nieustannie dostępne na platformie edukacyjnej Styl-Studio. To forma komfortowej nauki bez wychodzenia z domu. Zdobyta wiedza jest potwierdzona imiennym certyfikatem w języku polskim i angielskim. Kursy online są w formie konspektu edukacyjnego oraz treści video z komentarzem lektora. Po zdobyciu wiedzy można przystąpić do testu online – 60% pozytywnych odpowiedzi zalicza i wtedy generowany jest certyfikat w wersji pdf do samodzielnego wydruku. Za dodatkową opłatą można uzyskać pozostałe dokumenty, jak: zaświadczenie na druku MEN oraz certyfikat z hologramem. Na żadnym dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się online. Zamów kurs online i zdobądź nową wiedzę już dziś! „W śmiałości tkwi geniusz, potęga i magia.” – Johann Wolfgang von Goethe