fbpx

Styl Studio

Skan legitymacji

Legitymacja instruktora

Uwaga!!!
Wyłącznie dla osób, które ukończyły kurs Instruktorski.
Po ukończeniu kursu należy przesłać wygenerowany certyfikat!
W uwagach zamówienia prosimy o podanie danych:
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Miejscu urodzenia
Niezbędne do wystawienia dokumentu.
Proszę podać dane do korespondencji

80