fbpx

Styl Studio

Wzor Zaswiadczenia MEN

Zaświadczenie na druku MEN

Uwaga!!!
Po ukończeniu kursu należy przesłać wygenerowany certyfikat.

W uwagach zamówienia prosimy o podanie danych:
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Numer PESEL
Niezbędne do wystawienia dokumentu
Proszę podać dane do korespondencji

 

50