Certyfikat

Zaświadczamy, że

Ukończył

Ukończyła

 

“STYL – STUDIO”

Placówka Kształcenia Ustawicznego

( podpis)

 

LEGITYMACJA INSTRUKTORA

Nr.

Pan /i ( imię i nazwisko)

Data urodzenia

Uzyskał/a tytuł

( specjalność)

( Dyrektor)

mgr Katarzyna Kaleta

 

Dyrektor Dydaktyczny d/s Kształcenia

P.K.U. ” STYL – STUDIO”

mgr Katarzyna Kaleta

 

( miejscowość i data )

 

………………………………………..

Dyrektor

” STYL – STUDIO”

mgr Katarzyna Kaleta