logo circle black

 

KONSPEKT EDUKACYJNY

 

Kurs jak napisać skuteczne CV

Jak stworzyć dobrą wizytówkę?

Curriculum Vitae  to Twoja zawodowa wizytówka, dobrze napisana stanowi pierwszy krok do Twojej kariery.

Zanim zaczniesz zapełniać tekstem kartkę A4:

 • Określ swoje mocne strony i zastanów się nad tym, co już udało się osiągnąć.
 • Kiedy już wybierzesz ofertę pracy, to zwróć uwagę na opis zadań oraz wymagania, a nie tylko nazwę stanowiska.
 • Pamiętaj też, żeby dobrać dane pasujące do stanowiska, na jakie aplikujesz.


Teraz odpowiedz sobie na kolejne pytanie:

 • Czy posiadam wymagane kompetencje?
 • Jeśli odpowiedź brzmi tak.
 • To dopiero teraz możesz pracować nad Swoim życiorysem.


Pierwsza zasada pisania CV

 1. Zazwyczaj CV są czarno – białe, wszystkie na pierwszy rzut oka wyglądają podobnie.
 2. Zainteresuj rekrutera kolorową i estetyczną szatą graficzną.
 3. Zanim pozna on zawartość dokumentu, zrobisz dobre pierwsze wrażenie.
 4. Twoje CV powinno zająć od 1 do maksymalnie 3 stron.
 5. Zadbaj o to, żeby dokument był przejrzysty i miał logiczny układ.
 6. Każdą część zacznij od nowej linijki, używaj wypunktowania w tym samym stylu.
 7. Nie korzystaj bezkrytycznie z szablonów dostępnych w Internecie – zrobi tak zapewne większość Twoich konkurentów.


Ważne pozycje w CV

 1. Twoje imię i nazwisko – zdjęcie.
 2. Telefon kontaktowy.
 3. Adres e – mail.
 4. Te dane należy wpisać pogrubioną czcionką.
 5. Adres kontaktowy.
 6. Data urodzenia.
 7. W kilku zdaniach napisz Swoje kwalifikacje i cechy charakteru.
 8. Wymień na jakich stanowiskach pracy pracowałeś i napisz o Swoich obowiązkach.
 9. Możesz wymienić też najważniejsze osiągnięcia.
 10. Im bardziej precyzyjny przekaz, tym lepiej.
 11. Uważaj jednak, aby nie przesadzić.
 12. Zbyt dużo wiadomości powoduje, że CV staje się nieczytelne.
 13. Jeśli nie masz doświadczenia zawodowego, w pierwszej kolejności wymień edukację.
 14. Wpisz daty, pełną nazwę uczelni, kierunek, specjalizację i uzyskany tytuł.
 15. A jeżeli masz doświadczenie to zastosuj odwrotną kolejność.
 16. Historia zatrudnienia może znaleźć się przed wykształceniem.
 17. Pamiętając zasadę, że w pierwszej kolejności piszemy to czym możemy się pochwalić.
 18. Ważne są ukończone kursy jeżeli są istotne do danego ogłoszenia.
 19. Umieść informacje o językach obcych i stopniu ich znajomości.
 20. Uwzględnij informacje dotyczące umiejętności obsługi komputera.
 21. Posiadanego prawa jazdy.
 22. Zainteresowania, lub hobby.
 23. Tekst powinien być pisany konsekwentnie jedną czcionką ( Arial, Tahoma,Verdana, ), w sposób przejrzysty dla oka. Zbyt mała czcionka nie zachęca pracodawcy do czytania.
 24. Wersja życiorysu ma formę chronologiczną, czyli daty piszemy od ostatniego miejsca zatrudnienia i od ostatniego etapu edukacji.
 25. Piszemy według przyjętych standardów Twoja ścieżka kariery powinna być uszeregowana od najbardziej aktualnych do najstarszych informacji.


Najczęściej popełniane błędy w pisaniu CV

 1. Brak estetyki i przejrzystości.
 2. Próba wyróżnienia się za wszelką cenę np. wiele kolorów, zmienna czcionka lub tło.
 3. Nie wysyłaj pliku w Wordzie, zamień go na PDF – wtedy rekru­ter zobaczy na swoim monitorze dokładnie to, o co Ci chodzi­ło. Plik Word może różnić się w zależności od wersji.
 4. Błędy ortograficzne, interpunkcyjne, jak i stylistyczne świadczą o niedbałości, dlatego postaraj się je wyeliminować.
 5. Nie wpisuj wszystkiego, co przyjdzie Ci do głowy, ale fakty klu­czowe.
 6. Pisanie informacji niezwiązanych ze stanowiskiem pracy.
 7. Zamieszczanie informacji odbiegających od rzeczywistości.
 8. Umieszczenie zbyt dużo wiadomości powoduje, że CV staje się nieczytelne.
 9. Nadmiar informacji, pomiędzy którymi giną te kluczowe słowa lub przesadny minimalizm.
 10. Wesoły, lecz mało profesjonalny adres e- mail.
 11. Zdjęcie, które kojarzy się ze wszystkim, tylko nie z solidnym pracownikiem.
 12. Jeżeli CV nie zawiera klauzuli, nie może zostać wykorzystane i rekruter nie będzie mógł się z Tobą skontaktować, pomimo jeśli Twoje CV zrobi furorę. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”
 13. Brak danych kontaktowych, zanim wyślesz CV, sprawdź czy znajdują się w nim Twój numer telefonu i adres e – mail.


Jak napisać CV

Życiorys można napisać na kilka sposobów w różnych wersjach:

 • Wersja chronologiczna

Charakteryzuje się tym, że informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym podane chronologicznie w odwróconej sekwencji czasu (np. od ostatniego szczebla edukacji, wstecz, wskazany dla absolwentów).

 • Wersja funkcjonalna

Charakteryzuje się tym, że przedstawia doświadczenia zawodowe i umiejętności wg. głównych obszarów zainteresowań, podkreśla najważniejsze osiągnięcia, pełnione funkcje (zalecany dla osób z dużym dorobkiem zawodowym).

 • Wersja alternatywna

Charakteryzuje się tym, że ma formę listu, kierowanego do konkretnego pracodawcy (zamiast CV), określającego zainteresowania zawodowe oraz funkcje jakie kandydat chciałby pełnić w danej firmie.

 • Wersja ukierunkowana

Charakteryzuje się tym, że jest idealna dla osób, które mają konkretny, jasno sprecyzowany cel zawodowy i bogate doświadczenie (uwzględnia tylko informacje adekwatne do danego       stanowiska).

 • Wersja niekonwencjonalna

Charakteryzuje się tym, że twórcza zasada to jest brak zasad (zalecana dla osób reprezentujących zawody artystyczne).

Jak napisać CV

CURRICULUM VITAE – poprawnie napisane.

 • Dane osobowe –

Imię i nazwisko

Zdjęcie, nie jest konieczne, ale może zadziałać na twoją korzyść. Jeżeli masz profesjonalną

fotografię, to warto ją dołączyć.

Data urodzenia

Adres

Telefon

Adres e-mail

Jeśli masz e-portfolio, koniecznie dodaj adres strony www.

 • Wykształcenie podaj daty (od – do), miejsce, specjalność, datę obrony i tytuł pracy dyplomowej lub magisterskiej podaj najważniejsze szczeble edukacji od matury do ostatniego dyplomu, (w odwrotnym porządku chronologicznym), szczególne osiągnięcia, wymiany zagraniczne i stypendia.
 • Doświadczenie zawodowe wymień (w odwrotnym porządku chronologicznym) prace etatowe i dorywcze, również te, za które nie otrzymywałeś wynagrodzenia oraz prace wakacyjne podaj datę, organizację, firmę oraz zajmowane stanowisko (rodzaj wykonywanej pracy, realizowane zadania oraz Twoje osiągnięcia).
 • Praktyki podaj daty (od – do), nazwę firmy, instytucji, zakres realizowanych zadań.
 • Kursy podaj daty, nazwy instytucji kształcących, stopnie zaawansowania w obszarze przytoczonych szkoleń.
 • Dodatkowe umiejętności języki obce (wymień jakie i stopień zaawansowania) komputer (wymień programy, języki programowania) prawo jazdy (podaj kategorię) obsługa specjalistycznych urządzeń i maszyn inne ważne z punktu widzenia pracy, o którą się starasz.
 • Zainteresowania – wymień zainteresowania zawodowe i poza zawodowe unikaj ogólników typu: literatura, sport, muzyka, kino np. „interesu­je mnie muzyka i kino”, ale np.: „rock lat 70. i filmy Quentina Taran­tino” Pokaż, że masz ciekawe hobby, zwrócisz tym uwagę rekrutera.
 • Referencje – jeśli pracodawca ich wymaga załącz pisemne lub podaj dwie do trzech osób, które mogą Ci udzielić referencji, (imię i nazwisko oraz tytuł – stanowisko, nazwa instytucji, adres, telefon) jeśli w ogłoszeniu nie są wymagane, możesz napisać: “referencje na życzenie”, o ile chcesz je uwzględnić.
 • Klauzula – o ochronie danych osobowych.
 • Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn.29.08.1997r. o Ochronie              Danych Osobowych( Dz. Ust. z 1997r. nr 133,poz. 883).
 • Data i podpis.


Można skorzystać z internetowych wzorów CV:

www.pracuj.pl/cv
www.kariera.com.pl
www.praca.pl

Przykład Success CV

 Dane Osobowe:

 zdjęcie

…………………………………………
imię i nazwisko

…………………………………………
adres, ulica

…………………………………………
adres, miejscowość

…………………………………………
numer telefonu

 ………………………………………..
e-mail

  

Sukcesy zawodowe:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Dotychczas pełnione funkcje:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Wykształcenie:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Dodatkowe umiejętności i certyfikaty:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29. 08. 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133 poz. 883).

Data i podpis.

 

Przykład Skill CV

 Dane Osobowe:

 

zdjęcie

……………………………………………….…….
imię i nazwisko

 ……………………………………………………..
adres, ulica

………..……………………………………………
adres, miejscowość

……………………………………………………..
numer telefonu

……………………………………………………..
e-mail

 

Kwalifikacje:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Przebieg zatrudnienia:

 ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Wykształcenie:

 ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Dodatkowe umiejętności i certyfikaty: 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29. 08. 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133 poz. 883).

Data i podpis.

 

 Przykład Chronologiczne CV

 

Dane Osobowe:

 

zdjęcie

……………………………………………………….…….….
imię i nazwisko 

……………………………………………………….………..
adres, ulica

…………………………………………………………………

adres, miejscowość

………………………………………………………….……..
numer telefonu

 ………………………………………………………………..
e-mail

 Wykształcenie: 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Doświadczenie zawodowe: 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Szkolenia: 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Osiągnięcia:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Umiejętności: 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Zainteresowania: 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29. 08. 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133 poz. 883).

Data i podpis.


Uwaga:

Program szkoleń jest programem autorskim, stanowi własność intelektualną Placówki Kształcenia Ustawicznego „STYL – STUDIO” i jako taki podlega ochronie zgodnie z ustawą o „Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakaz kopiowania części lub całości konspektu edukacyjnego.


Opracowała mgr Katarzyna Kaleta