fbpx

Styl Studio

Test

Certyfikat Zaświadczamy, że Ukończył Ukończyła   “STYL – STUDIO” Placówka Kształcenia Ustawicznego ( podpis)   LEGITYMACJA INSTRUKTORA Nr. Pan /i ( imię i nazwisko) Data urodzenia Uzyskał/a tytuł ( specjalność) ( Dyrektor) mgr Katarzyna Kaleta   Dyrektor Dydaktyczny d/s Kształcenia P.K.U. ” STYL – STUDIO” mgr Katarzyna Kaleta   ( miejscowość i data )   ……………………………………….. Dyrektor ” STYL – STUDIO” mgr Katarzyna Kaleta